Đã Đóng

Mobile development

Job Description:

Ứng dụng Android Tôi cần nó được xây dựng và thiết kế Phát triển game

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hiêp Thanh, Vietnam

ID dự án: #14006984

2 freelancer chào giá trung bình₫11944444 cho công việc này

syncnologies

Hello Sir/Ma'am, We are the fast growing software development company, I think we will be a great fit for your new brand. I would love to have the opportunity to discuss your upcoming project with you. We have a Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
2.7