Mobile development

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Ứng dụng Android Tôi cần nó được xây dựng và thiết kế Phát triển game

Android Mobile App Development

ID dự án: #14006984

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình₫11944444 cho công việc này

syncnologies

Hello Sir/Ma'am, We are the fast growing software development company, I think we will be a great fit for your new brand. I would love to have the opportunity to discuss your upcoming project with you. We have a Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
2.7