Đã Đóng

Mobile development

Job Description:

Ứng dụng Android Tôi cần nó được xây dựng và thiết kế Tôi có một ý tưởng muốn làm 1 ứng dụng game rất thú vị và tôi tín chắc ý tưởng này là tốt

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #14316192

9 freelancer chào giá trung bình$831 cho công việc này

zhandong0217

Dear, my client. Thank you for your job post. I have checked your project description in carefully then i have some questions about that. Please clear me about that, then i can start your project from now on even. Thêm

$526 USD trong 10 ngày
(81 Nhận xét)
7.7
mersaad90

I can do it.

$666 USD trong 15 ngày
(5 Nhận xét)
1.9
hassaank017

Talk in English plz. So that we Can Discuss Relevant Skills and Experience Android, Games Proposed Milestones $666 USD - Full English plz

$666 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
alfonsloshe

A proposal has not yet been provided

$330 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0