Mobile development

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Ứng dụng iPhone/iPad iPhone và iPad Tôi cần nó được xây dựng và thiết kế Tôi đang cần báo giá, gia công một dự án bao gồm (iOS, Android, website quản trị và website thương mại điện tử)

iPhone Mobile App Development

ID dự án: #14652147

Về dự án

21 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

21 freelancer chào giá trung bình$30250 cho công việc này

jinthreek89

How are you? Please visit on my freelancer profile. https://www.freelancer.com/u/jinthreek89.html As you see, I have more than 7 years experience in developing the mobile apps , websites and game. I've owned Thêm

$20000 USD trong 90 ngày
(47 Nhận xét)
7.9
yashtechsolution

Xin chào, Tôi có thời gian làm việc đầy đủ. Tôi đã xem yêu cầu của bạn và tìm thấy bản thân mình phù hợp nhất cho dự án Xin vui lòng chia sẻ tất cả các yêu cầu thông tin chi tiết đối với tôi Vì vậy, tôi có thể đi Thêm

$20000 USD trong 10 ngày
(101 Nhận xét)
7.6
Julian29

Xin chào, Tương tự các mẫu WORK !! Tôi đã trải qua bài đăng và hiểu rằng bạn cần trang web Thương mại điện tử và ứng dụng Android và iOS và tôi có kỹ năng xuất sắc trong lập trình và tôi tin rằng tôi có thể làm điều Thêm

$20000 USD trong 90 ngày
(76 Nhận xét)
7.5
technosystem

I have already developed app and I would like to show you some of its screenshots to make you confident about my skills and expertise. If you need, i can easily reskin this app with your brand or Logo or I can re-devel Thêm

$25294 USD trong 60 ngày
(98 Nhận xét)
6.8
webarox

Hi.. Greetings!! I have read your requirements.I am having 6 years work experience in IOS Development. I have made so many applications for iPhone. Thanks & Regards Shivani

$38888 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
2.6
arksong123

Hi,dear. I am a senior software developer. I have just checked your project report, I am able to perform this task with my developer team. I am looking forward to your proposal...

$38888 USD trong 175 ngày
(0 Nhận xét)
0.0