Đã Đóng

Mobile development

Ứng dụng iPhone/iPad iPhone và iPad Tôi cần nó được xây dựng và thiết kế Tôi đang cần báo giá, gia công một dự án bao gồm (iOS, Android, website quản trị và website thương mại điện tử)

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #14652147

21 freelancer chào giá trung bình$30250 cho công việc này

contact2phpsl

Greetings!! I've come across your job requirements and I'm the best source to get your job done as we've 6 years of experience in Web/Mobile Application development, already completed 500+ apps with full customer sa Thêm

$33333 USD trong 10 ngày
(583 Nhận xét)
9.4
jinthreek89

How are you? Please visit on my freelancer profile. https://www.freelancer.com/u/jinthreek89.html As you see, I have more than 7 years experience in developing the mobile apps , websites and game. I've owned Thêm

$20000 USD trong 90 ngày
(47 Nhận xét)
7.9
gkws

Dear Hiring Manager, ➽ We are a team of Developers, Designers, Testers & PM who are in this field from more than 8 years. We are registered WEB & MOBILE application Design and Development Company providing IT servic Thêm

$36082 USD trong 30 ngày
(222 Nhận xét)
8.0
technorizen

Xin chào, Tôi có 6 năm kinh nghiệm về ứng dụng trên thiết bị di động (Android + iphone / ipad + Website) và App admimn với các dịch vụ web phát triển, nơi quản trị viên có thể quản lý ứng dụng từ phần phụ trợ, tôi đ Thêm

$20000 USD trong 10 ngày
(200 Nhận xét)
8.7
$38888 USD trong 10 ngày
(44 Nhận xét)
7.3
deming723

Hello Sir I am working as mobile developer 8+ years. -Full time work (60+ per week) -Ready to start immediately -24 hours available to talk -Provide bug fix free service permanently for my work Please check m Thêm

$38888 USD trong 10 ngày
(51 Nhận xét)
7.1
yashtechsolution

Xin chào, Tôi có thời gian làm việc đầy đủ. Tôi đã xem yêu cầu của bạn và tìm thấy bản thân mình phù hợp nhất cho dự án Xin vui lòng chia sẻ tất cả các yêu cầu thông tin chi tiết đối với tôi Vì vậy, tôi có thể đi Thêm

$20000 USD trong 10 ngày
(101 Nhận xét)
7.6
JankiThakkar7

Dear Client, We are Expert in iOS Apps Development and standing here with 5* Ratings. Technical Strength :: ------------------------- #1 Swift 3.1 #2 Autolayout #3 Cocoapods #4 Memory Management #5 3D Touch #6 Proto Thêm

$40000 USD trong 15 ngày
(113 Nhận xét)
6.9
Julian29

Xin chào, Tương tự các mẫu WORK !! Tôi đã trải qua bài đăng và hiểu rằng bạn cần trang web Thương mại điện tử và ứng dụng Android và iOS và tôi có kỹ năng xuất sắc trong lập trình và tôi tin rằng tôi có thể làm điều Thêm

$20000 USD trong 90 ngày
(76 Nhận xét)
7.5
technosystem

I have already developed app and I would like to show you some of its screenshots to make you confident about my skills and expertise. If you need, i can easily reskin this app with your brand or Logo or I can re-devel Thêm

$25294 USD trong 60 ngày
(98 Nhận xét)
6.8
$30000 USD trong 90 ngày
(22 Nhận xét)
6.6
$38888 USD trong 10 ngày
(62 Nhận xét)
6.4
$27777 USD trong 15 ngày
(17 Nhận xét)
6.0
xinfei713

Dear sir. I have checked your job requirement carefully. I will show you the app link that I have developed . [login to view URL] http Thêm

$20000 USD trong 10 ngày
(24 Nhận xét)
5.2
mobileappsites

EXACT WORK DONE PLEASE CHECK LINKS BELOW Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB Thêm

$44444 USD trong 10 ngày
(6 Nhận xét)
6.1
thecubicalguy

Hello, I read your project details and I would love to work with you. Services: -Backend Development: PHP, Ruby on Rails, Wordpress, Mysql, API, Web Services -Mobile Applications: Android(Java), iPhone & iPad( Thêm

$20000 USD trong 60 ngày
(10 Nhận xét)
5.3
$20000 USD trong 21 ngày
(2 Nhận xét)
3.3
webarox

Hi.. Greetings!! I have read your requirements.I am having 6 years work experience in IOS Development. I have made so many applications for iPhone. Thanks & Regards Shivani

$38888 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
2.6
cherrystuart83

Hello Sir/Ma'am, We are the team of IT professionals, with experience of 6+ years in Web technologies/Mobile Application development , software development. We have successfully worked with Joobi, Joomla, Joomsocial Thêm

$25000 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
arksong123

Hi,dear. I am a senior software developer. I have just checked your project report, I am able to perform this task with my developer team. I am looking forward to your proposal...

$38888 USD trong 175 ngày
(0 Nhận xét)
0.0