Đã Đóng

Mobile development

24 freelancer đang chào giá trung bình $29400 cho công việc này

contact2phpsl

Greetings!! I've come across your job requirements and I'm the best source to get your job done as we've 6 years of experience in Web/Mobile Application development, already completed 500+ apps with full customer sa Thêm

$33333 USD trong 10 ngày
(414 Đánh Giá)
8.1
technorizen

Xin chào, Tôi có 6 năm kinh nghiệm về ứng dụng trên thiết bị di động (Android + iphone / ipad + Website) và App admimn với các dịch vụ web phát triển, nơi quản trị viên có thể quản lý ứng dụng từ phần phụ trợ, tôi đ Thêm

$20000 USD trong 10 ngày
(117 Đánh Giá)
8.1
jinthreek89

How are you? Please visit on my freelancer profile. [url removed, login to view] As you see, I have more than 7 years experience in developing the mobile apps , websites and game. I've owned Thêm

$20000 USD trong 90 ngày
(30 Đánh Giá)
7.3
gkws

Dear Hiring Manager, ➽ We are a team of Developers, Designers, Testers & PM who are in this field from more than 8 years. We are registered WEB & MOBILE application Design and Development Company providing IT servic Thêm

$36082 USD trong 30 ngày
(187 Đánh Giá)
6.9
technosystem

I have already developed app and I would like to show you some of its screenshots to make you confident about my skills and expertise. If you need, i can easily reskin this app with your brand or Logo or I can re-devel Thêm

$25294 USD trong 60 ngày
(94 Đánh Giá)
6.8
$38888 USD trong 10 ngày
(28 Đánh Giá)
6.9
deming723

Hello Sir I am working as mobile developer 8+ years. -Full time work (60+ per week) -Ready to start immediately -24 hours available to talk -Provide bug fix free service permanently for my work Please check m Thêm

$38888 USD trong 10 ngày
(29 Đánh Giá)
6.6
$30000 USD trong 90 ngày
(19 Đánh Giá)
6.5
yashtechsolution

Xin chào, Tôi có thời gian làm việc đầy đủ. Tôi đã xem yêu cầu của bạn và tìm thấy bản thân mình phù hợp nhất cho dự án Xin vui lòng chia sẻ tất cả các yêu cầu thông tin chi tiết đối với tôi Vì vậy, tôi có thể đi Thêm

$20000 USD trong 10 ngày
(44 Đánh Giá)
6.9
Laolancer12

Dear Client. I have been working with mobile apps (native and hybrid) for many years. My iPhone, Android apps are uploaded to AppStore and Playstore (I will provide you link if you want) I can also build flexible mo Thêm

$30000 USD trong 10 ngày
(4 Đánh Giá)
6.2
JankiThakkar7

Dear Client, We are Expert in iOS Apps Development and standing here with 5* Ratings. Technical Strength :: ------------------------- #1 Swift 3.1 #2 Autolayout #3 Cocoapods #4 Memory Management #5 3D Touch #6 Proto Thêm

$40000 USD trong 15 ngày
(89 Đánh Giá)
6.4
Julian29

Xin chào, Tương tự các mẫu WORK !! Tôi đã trải qua bài đăng và hiểu rằng bạn cần trang web Thương mại điện tử và ứng dụng Android và iOS và tôi có kỹ năng xuất sắc trong lập trình và tôi tin rằng tôi có thể làm điều Thêm

$20000 USD trong 90 ngày
(31 Đánh Giá)
6.7
$38888 USD trong 10 ngày
(42 Đánh Giá)
6.1
$27777 USD trong 15 ngày
(10 Đánh Giá)
5.4
thecubicalguy

Hello, I read your project details and I would love to work with you. Services: -Backend Development: PHP, Ruby on Rails, Wordpress, Mysql, API, Web Services -Mobile Applications: Android(Java), iPhone & iPad( Thêm

$20000 USD trong 60 ngày
(9 Đánh Giá)
5.0
xinfei713

Dear sir. I have checked your job requirement carefully. I will show you the app link that I have developed . [url removed, login to view] http Thêm

$20000 USD trong 10 ngày
(14 Đánh Giá)
4.7
nativeBOOM

How are you? I am very interested on your project and I would like to discuss the detail of it. I have full skill and good review on Android, iOS, Backend development. I have been working on the Mobile Application Thêm

$20000 USD trong 365 ngày
(11 Đánh Giá)
4.3
$20000 USD trong 21 ngày
(1 Đánh Giá)
3.0
mobileappsites

EXACT WORK DONE PLEASE CHECK LINKS BELOW Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB Thêm

$44444 USD trong 10 ngày
(5 Đánh Giá)
3.1
Beauty1409

A proposal has not yet been provided

$20350 USD trong 30 ngày
(6 Đánh Giá)
2.5