Mobile development

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Ứng dụng iPhone/iPad iPhone và iPad Tôi đã có một thiết kế Mutiple choice test app language

iPhone Mobile App Development

ID dự án: #14658582

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$208 cho công việc này

nghican

Hi i am android developer I have developed android application for 4 years . Relevant Skills and Experience My skill: Language program: java, c++, ruby, js... framework: android sdk, ndk, rails, ios database: mysql, s Thêm

$222 USD trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
3.1
anee146

Cross platform mobile application development using Xamarin Forms technology (Microsoft). From a single core project we can develop applications in Android and iOS respectively. Application behaves like how native appl Thêm

$220 USD trong 20 ngày
(3 Nhận xét)
2.8
Lyssaamber

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0