Đang Thực Hiện

Mobile development

I want someone to make a mobile app ..

Kỹ năng: Android, iPhone, Mobile App Development

Xem thêm: mobile app development rfp, mobile app development bid, need mobile app development, project make mobile app, make website mobile app, cost mobile app development, bid mobile app development

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14787386

Đã trao cho:

sajidh955

A proposal has not yet been provided

₹750 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹2025 cho công việc này

nandu878787

A proposal has not yet been provided

₹5000 INR trong 1 ngày
(56 Đánh Giá)
5.3
Deizyshah

A proposal has not yet been provided

₹1750 INR trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
2.2
₹600 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0