Đã Đóng

Mobile Development -- 2

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹1375 cho công việc này

nandu878787

A proposal has not yet been provided

₹1600 INR trong 1 ngày
(48 Đánh Giá)
5.2
iqbalqamar7

A proposal has not yet been provided

₹1750 INR trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
3.3
hirendhamecha

iPhone / iPhone app development Relevant Skills and Experience iPhone / iPhone app development Proposed Milestones ₹1300 INR - milestone 100%

₹1300 INR trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.7
taumergenovn

i need good reviews, so i can do it for 850

₹850 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0