Đã Đóng

Mobile development

Aplikasi Android Saya membutuhkannya dibuat dan didesain Arya maulana

Kỹ năng: Android, Mobile App Development

Xem thêm: mobile development android, android ios mobile development, android mobile development, android mobile development board, xamarin mobile development android, android mobile development quiz

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14841018

5 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(19 Đánh Giá)
6.3
$25 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
4.8
$25 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
4.1
aaadilmaq0

We are a team of android developers, currently we have 2 members consisting of me and my acquaintance Kunal Relevant Skills and Experience I have 5 years of coding in Java and I have made more complex android proje Thêm

$24 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
shofikul2017

Hello sir, I am responding to your proposal on behalf of our company that you have given to your company for mobile app development. Actually we created a company for app developing. We believe that I have the drive, Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0