Đã Đóng

Mobile Development

I need a freelancer to help me with Mobile Development , my budget is around $ 10 - 30 USD and I need this project to be done within 3 days

Kỹ năng: Mobile App Development

Xem thêm: mobile development freelancer, mobile app development freelancer, freelancer mobile development

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Arab Emirates

Mã Dự Án: #14845398

4 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

imagicaworld

Hello Relevant Skills and Experience please have a look at our portfolio link:- https://docs.google.com/document/d/1P2YbLbXQY9CaWn10vxUqR-baQmn7YTgGUGWI4z3DpyQ/edit Proposed Milestones $25 USD - D

$25 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
5.7
$25 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
3.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0