Đã Đóng

Mobile development

4 freelancer đang chào giá trung bình €296 cho công việc này

€23 EUR trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
4.8
DharmeshGsonani

A proposal has not yet been provided

€25 EUR trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
3.1
hirendhamecha

iPhone app development Relevant Skills and Experience iPhone app development Proposed Milestones €23 EUR - milestone 100%

€23 EUR trong 5 ngày
(2 Nhận xét)
2.5
€1111 EUR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0