Mở

Mobile development

Aplikasi Android Saya membutuhkannya dibuat dan didesain Proyek saya agar bisa cepat di selesaikan

Kỹ năng: Android, Mobile App Development

Xem thêm: mobile development android, android ios mobile development, android mobile development, android mobile development board, xamarin mobile development android, android mobile development quiz

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14906616

3 freelancer đang chào giá trung bình Rp933333 cho công việc này

Rp1000000 IDR trong 7 ngày
(5 Đánh Giá)
3.3
phappytech

A proposal has not yet been provided

Rp1500000 IDR trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
budhiapriyanto

A proposal has not yet been provided

Rp300000 IDR trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0