Mobile development

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need an Android app. I would like it designed and built. tôi sẽ phát triển du an này trong thoi gian sớm nhất

Android Mobile App Development

ID dự án: #16957009

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

7 freelancer chào giá trung bình₫450000 cho công việc này

Smart1902

Hi, I am Android Development Expert and have 7 years of Experience . Please contact so we can discuss in details the functionality/Requirement of the App . Thanks

₫550000 VND trong 1 ngày
(109 Nhận xét)
7.8
fullstackappcode

Xin chào, Tôi là freelancer tự do và tôi thực sự muốn làm việc cho dự án của bạn. Tôi sẽ tạo trang web dành cho thiết bị di động đáp ứng với các ứng dụng Android và iOS có bảng điều khiển phía sau. Tôi đã làm việc trê Thêm

₫550000 VND trong 1 ngày
(17 Nhận xét)
6.6
hamzapak1995

I will make you a make in very less time requirements can be discussed as we proceed . I am well experienced in both 2d and 3d games

₫200000 VND trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.6
apovationtechno

Hello, Greetings for the Day!! We have an expert team who work over the platforms of app development, websites development with all functionality. we may help you out. Waiting for your quick response. Regards, A Thêm

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0