Đã Đóng

Mobile development

Ứng dụng iPhone/iPad iPhone và iPad Tôi cần nó được xây dựng và thiết kế

Kĩ năng: iPad, iPhone, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #17692120

21 freelancer chào giá trung bình$3839 cho công việc này

contact2phpsl

Hello there- I have 7+ years' experience in "Mobile APP Developer" have developed 300+ APPs (Android + iOS) with 100% client satisfaction. PLEASE CHECK MY PROFILE REVIEWS. Latest Work Samples; GoTaxi:- http://ni Thêm

$5000 USD trong 30 ngày
(590 Nhận xét)
9.5
HugeWave

Hi ***Let's built the successful project together*** https://www.freelancer.com/u/HugeWave.html This is my freelancer.com profile and please check my profile .. As you see , I have good experience in this Thêm

$4444 USD trong 30 ngày
(111 Nhận xét)
9.0
Yknox

Hello there I'm Gang Lee Professional Mobile Developer I'm familiar with Android, iphone, and mobile development. I'm also familiar with object c I'm sure i can implement your idea to reality. Please contact me by Thêm

$4444 USD trong 30 ngày
(549 Nhận xét)
9.0
$4444 USD trong 30 ngày
(56 Nhận xét)
8.4
sphinxsolution

Hi, Let us take this opportunity to thank you for posting this requirement which is to develop a mobile application for iOS and Android platform. We are a dedicated team of developers, who believe in quality and Thêm

$4000 USD trong 30 ngày
(86 Nhận xét)
8.6
$4444 USD trong 30 ngày
(77 Nhận xét)
8.0
$4444 USD trong 30 ngày
(73 Nhận xét)
7.8
AAPBD

Hi there, I am very interested in your project and available here from 1 PM to 4 AM GMT+6 to discuss the project details before placing the final quote. I am Shafiul Alam Biplob, 9 years experienced Senior Mobile Thêm

$4444 USD trong 30 ngày
(141 Nhận xét)
8.8
$4210 USD trong 30 ngày
(84 Nhận xét)
7.9
$4210 USD trong 30 ngày
(103 Nhận xét)
8.0
technorizen

Xin chào, Tôi có 6 năm kinh nghiệm về ứng dụng di động (iphone / ipad) và App admimn với dịch vụ web phát triển, nơi quản trị viên có thể quản lý ứng dụng từ chương trình phụ trợ, tôi đã phát triển ứng dụng TAXI, bả Thêm

$3000 USD trong 30 ngày
(196 Nhận xét)
8.9
monitrix

Hi, I am expert iOS developer and build the iOS app as per your need. Please share the detail requirement and sample app. Assure you quality work. Th@nks

$3000 USD trong 30 ngày
(65 Nhận xét)
8.2
suju8811

Hello, I am an Expert and Experienced Developer. I have read your project description and its very clear to me. I am 1000% confident for the project. I have ever done similar project. Even you can check my Reviews and Thêm

$4444 USD trong 30 ngày
(120 Nhận xét)
8.0
$4444 USD trong 30 ngày
(44 Nhận xét)
7.4
jinc107

Dear customer. I have developed many iPhone and iPad apps for several years. I have wealth skills on backend side(admin panel and rest api) too. So I am sure I can complete your project perfectly and smartly. Hope Thêm

$3000 USD trong 30 ngày
(40 Nhận xét)
7.3
YouSheng

Dear Sir! How are you? I have been creating high quality and excellent Native iOS and Android apps for 7+ years using Swift, Objectiv-C, Java, Kotlin. Also I am good at in Cross platform Development such as Xamarin a Thêm

$3000 USD trong 30 ngày
(47 Nhận xét)
7.7
Beauty1409

Hello, 
 Hope you are doing great. I have 7+ years of experience in Mobile (iOS/Android) app development and 6+ year Exp in Web development(PHP, .NET, JAVA). I can use Native/Xamarin/Ionic/PhoneGap for mobile dev Thêm

$3000 USD trong 20 ngày
(63 Nhận xét)
6.6
technorizensoft

Xin chào , Tôi đã trải qua yêu cầu của bạn và hiểu rằng, bạn đang tìm cách phát triển một ứng dụng di động (iphone / ipad) Trong đó ứng dụng tôi đã làm việc trên nhiều ứng dụng trong nhiều miền như ứng dụng Hẹn hò, Thêm

$3000 USD trong 30 ngày
(10 Nhận xét)
6.5
shivanideveloper

Xin chào, Tôi hiểu rằng bạn cần phát triển ứng dụng ios Tôi có hơn 7 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (iOS / Android). Tôi thành thạo trong các công nghệ đã cho PHP, MySQL, Android Thêm

$3000 USD trong 25 ngày
(19 Nhận xét)
6.5
ravidubey123

Xin chào Ngài / Ma'am, Tôi đã xem xét chi tiết dự án của bạn và vui mừng thông báo cho bạn rằng chúng tôi có kinh nghiệm tốt với các kỹ năng cần thiết cho dự án của bạn. Chúng tôi, Innovius Software, có một nhóm Thêm

$3611 USD trong 30 ngày
(5 Nhận xét)
6.0