Mua source code flutter

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

có các chức năng cơ bản là ok, mua source code bất kì thể loại (e-commercial, oder food, etc), có hướng dẫn sử dụng, và hỗ trợ online

Mobile App Development

ID dự án: #29776009

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$195 cho công việc này

alraheemtech

Hi There I am Flutter expert, I will build it perfectly I checked your requirements carefully. I have 5+ years experiences with MOBILE(Android, iOS, Flutter, React Native). So I can build it according to your requireme Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0