Đã Đóng

i need an app

I want a mobile app where users can publish articles, build a wiki hypertext and interact with artists and read-only users.

I will also need marketing / SEO.

Kĩ năng: Mobile App Development, Android, Android App Development, App Developer, App Development, iOS Development, iPhone, Mobile Development

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ciutadella, Spain

ID dự án: #32597371

82 freelancer chào giá trung bình€7668 cho công việc này

(380 Nhận xét)
9.5
(79 Nhận xét)
9.6
(779 Nhận xét)
10.0
(551 Nhận xét)
9.6
(44 Nhận xét)
8.9
(65 Nhận xét)
8.7
(191 Nhận xét)
9.0
(137 Nhận xét)
8.9
(67 Nhận xét)
8.4
(253 Nhận xét)
9.0
(136 Nhận xét)
8.6
(45 Nhận xét)
8.7
(96 Nhận xét)
8.4
(44 Nhận xét)
8.3
(159 Nhận xét)
8.1
(209 Nhận xét)
8.3
(72 Nhận xét)
7.9
(74 Nhận xét)
8.4
(15 Nhận xét)
7.9
(57 Nhận xét)
8.0