Đã Đóng

need an app publisher -- 3

i need an app publisher

Kĩ năng: Mobile App Development, iPhone, Android, iPad, Objective C

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lucknow, India

ID dự án: #32716165

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1050 cho công việc này

JATT9907125211

hey i am interseted in this project till now i have publised 70+ apps give it to me have a great day bro

₹1050 INR trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0