Đã Đóng

I need a Delphi developer -- 2

1 freelancer đang chào giá trung bình £3000 cho công việc này

ksd711

Hi. I have 6+ years of experience in Mobile (iOS/Android/Kotlin) app development and 6+ year Exp in Web development(PHP,Mageto .NET, Firebase,JAVA,HTML5). I can use Native/Xamarin/Ionic/PhoneGap/Flutter for mobile deve Thêm

£3000 GBP trong 45 ngày
(87 Nhận xét)
7.4