Đã Đóng

Need your help for my company

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹11500 cho công việc này

zZeyad2001

Hi, I am a C/C++, C#, Java, Python, Node.js, Game Developer, web Developer, and Ethical Hacker with more than 5 years of experience in Visual Studio, Visual Studio Code, Windows Forms Applications, Dot Net Framework, D Thêm

₹11500 INR trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
2.8