Đã hoàn thành

Nexmo and Telegram Application

Được trao cho:

gogabidzi1

Hi, thanks for posting an interesting project. I've worked on the same kind of thing before and I think I can easily help you out with the project. As I understood you want a listener for the nexmo messages and t Thêm

€50 EUR trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.7

4 freelancer đang chào giá trung bình €33 cho công việc này

€30 EUR trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
4.6
MustafaSalfety

Worked with nexmo api before

€34 EUR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
€19 EUR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0