Đã Đóng

bài tập môn học công nghệ thông tin

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.7
phuclhargh

Tốt nghiệp đh sư phạm ngành khoa học máy tính Kinh nghiệm 1 namw tại Fpt Software

$35 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0