Đã hoàn thành

Nintendo Switch golf game

Unity game as agreed with the developer, to the provided design document. work for hire so copyright is with us the designer. Paid daily.

Kĩ năng: Lập trình C#, Thiết kế trò chơi, Phát triển game, Mobile App Development, Unity 3D

Xem nhiều hơn: golf story game, golf story pc, golf story release date, golf story price, golf story release time, golf story nintendo switch, golf story switch price, golf story switch release date, flash game developer, j2me game developer wanted, flash game developer salary usa, dress game developer, stephanie herrera game developer, iphone game developer wanted, game developer macs

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sarasota, United States

ID dự án: #15612259

Được trao cho:

$30 USD / giờ
(14 Đánh Giá)
6.2

7 freelancer đang chào giá trung bình $32/giờ cho công việc này

$31 USD / giờ
(91 Nhận xét)
8.0
$33 USD / giờ
(41 Nhận xét)
7.6
$33 USD / giờ
(42 Nhận xét)
6.9
bailong19891228

Hello How are you. The following URLs are typical of my games. - endless running game [login to view URL] - Match 3 game [login to view URL] Thêm

$33 USD / giờ
(26 Nhận xét)
6.2
$33 USD / giờ
(19 Nhận xét)
6.2
$33 USD / giờ
(13 Nhận xét)
5.0