Lập trình các ứng dụng OTT trên Smart TV: Tizen (Tivi Samsung), WebOS (Tivi LG) tương tự như các ứng dụng FPT Play, VTVgo, ClipTV.

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Lập trình các ứng dụng OTT trên Smart TV: Tizen (Tivi Samsung), WebOS (Tivi LG)

tương tự như các ứng dụng FPT Play, VTVgo, ClipTV.

- Thành thạo ngôn ngữ lập trình của hệ điều hành đó.

- Xử lý tốt về Player.

- Có kiến thức về cấu trúc và xử lý dữ liệu JSON.

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

- Trao đổi, phối hợp tốt với các thành viên khác để xử lý các yêu cầu, vấn đề về dự án.

- Có khả năng tự quản lý thời gian, sắp xếp công việc tốt.

Thời gian làm việc:

Có thể làm fulltime hoặc nhận theo dự án (trao đổi cụ thể sau khi liên hệ).

Mức lương: 20.000.000 VNĐ

Mobile App Development

ID dự án: #26583259

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở