Đã Đóng

printer functionality using ip address of printer

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹2250 cho công việc này

Mdaveskhan7

I have done this kind of work, patients prescription app, This program prints from Android to a direct printer. by printer name installed on same network (LAN)

₹2250 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0