Đã Đóng

Lập trình ứng dụng di động

8 freelancer chào giá trung bình$631 cho công việc này

(46 Nhận xét)
9.3
om26er

Hello, i can Convert/Wrap your website into Android and IOS apps. Share the website URL then i will provide you very quick Demo app. i have already done many apps, you can see recent reviews from my profile. i have co Thêm

$250 USD trong 5 ngày
(330 Nhận xét)
8.2
Julian29

Chào bạn! bạn cần thiết kế 01 ứng dụng di động cho trang web tin tức có sẵn, tôi sẽ đồng bộ cơ sở dữ liệu webiste và ứng dụng di động bằng cơ sở dữ liệu chung để với cùng một bảng quản trị, bạn có thể quản lý ứng dụng Thêm

$250 USD trong 12 ngày
(83 Nhận xét)
7.9
avni04

Hello there, as you looking for news app..i am here ready to start work on your project.i have done similar work [login to view URL] initiate chat for detailed discussion. [login to view URL] Thêm

$1500 USD trong 35 ngày
(17 Nhận xét)
6.3
lisadeveloper5

Xin chào, Tôi sẽ phát triển ios và android theo yêu cầu của bạn !! Tôi đã xem xét các yêu cầu của bạn và muốn chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm của tôi. Tôi là một nhà phát triển web và ứng dụng di động chuyên nghiệ Thêm

$250 USD trong 15 ngày
(37 Nhận xét)
6.1
technologybeach

Hi there. I’m professional and experienced Full stack, Mobile Apps developer. I’m interested in doing this project by following your complete requirements. Come in private Chat to start the project as soon as possibl Thêm

$500 USD trong 10 ngày
(7 Nhận xét)
5.1
ITServices24y7

Xin chào, Tôi đã thấy tin tuyển dụng của bạn để phát triển ứng dụng theo trang web Tin tức với bảng điều khiển Quản trị. Chúng tôi có thể thảo luận và bắt tay vào thực hiện dự án của bạn. Tôi là nhà phát triển toàn t Thêm

$300 USD trong 21 ngày
(4 Nhận xét)
5.0
maokaka99

Proficient with Kotlin or Swift programming language. Strong knowledge of Android SDK, and the different Android versions, or of the iOS framework, such as Core Data, Core Location etc... Familiarity with RESTful APIs Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0