Đã Đóng

做一个程序手机设备码*改

1、SOUL app,安装的时候会读取手机设备码,需要一个工具让soul读取设备码的时候,读取工具生成的设备码,而不是手机本身的设备码。并且能够读取备份到生成的设备码。

2、能够将备份的设备码植入到另外的手机上。新手机植入工具生成的设备码后,新手机登陆能绕过短信验证步骤。简单来说就是,注册soul账号以后,再用别的手机登录不需要短信验证。

3、能无限更改自己手机设备码。

Kĩ năng: Mobile App Development

Xem nhiều hơn: banner design 價錢, butik yazma online satış, cad 圖 freelance, cenk yazma online satış, chương trình đào tạo copywriter, clinical project manager 工作, con đường freelancer, concept design 衣服, copy writer łódź, copywriter freelancer praca zdalna praca projektowa śródmieście, copywriter poszukiwany śródmieście, copywriter praca zdalna łódź, copywriter płatny staż w agencji interaktywnej śródmieście, copywriter żory, copywriter 人工, copywriter 工作, copywriter 工作 香港 島, copywriter 招聘, copywritet redaktor praktyki zdalne śródmieście, data entry home の 求人 情報

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dongguan, China

ID dự án: #31866794

5 freelancer chào giá trung bình$484 cho công việc này

ixorawebmob

Dear Hiring Manager, I have carefully read and understood your requirements for Make a program mobile phone device code *change Android & iOS app development. I have 10+ year experience in mobility app development dom Thêm

$500 USD trong 20 ngày
(47 Nhận xét)
7.0
TFComplex

Hi, Greetings from Zuhair Muhammad. I'm interested in doing your work so finally would like to start work now. ' I'm ready for an interview and feel free if you have any queries and contact me anytime 24*7 will be ava Thêm

$670 USD trong 3 ngày
(27 Nhận xét)
4.7
rexzetsolutions

Yes, i can Make a program mobile phone device code change. Message me i am ready to start work form right now.

$500 USD trong 2 ngày
(7 Nhận xét)
4.6
arjun366333

Greeting I have checked your requirement and I am confident to this Job, I have the experience of 6+ in Mobile Application,  software development, development including, IOS application, Unity development,  Android App Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
1.5
Imraghul24

朋友你好, 我了解您需要应用程序开发。 我已经清楚地阅读了你的文件。 我对文件有几个问题。 当然,我可以帮助你。 我们拥有大约 4 年的专业知识,在印度为 30 多家企业提供服务。 我们不收取高价,我们可以在您的预算范围内为您提供帮助。 让我们聊天以了解更多信息。 谢谢你,朋友, 期待您的留言。

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0