Đã Hủy

Project for tn33 (spinning)

This project is for tn33, so do not bid other. As discussed. I'll give you via Private Message.

Thank you.

Kỹ năng: Mobile App Development

Xem thêm: phone project, mobile phone project, spinning project, discussed phone, yahoo private message bots, php private message, private message bbpress, ikariam send private message

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) ChangChun, Korea, Democratic People's Republic of

Mã Dự Án: #1624136

1 freelancer đang chào giá trung bình $180 cho công việc này

sifutykol

PLEASE SEE PMB

$180 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0