Đã hoàn thành

project ini untuk maximize play

Được trao cho:

MaximizePlay

Terima kasih atas project nya Relevant Skills and Experience Terima kasih atas project nya Proposed Milestones Rp1000000 IDR - Terima kasih atas project nya Terima kasih atas project nya

Rp1000000 IDR trong 5 ngày
(6 Đánh Giá)
3.9

7 freelancer đang chào giá trung bình Rp1476190 cho công việc này

Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(32 Nhận xét)
6.5
Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(34 Nhận xét)
6.4
imagicaworld

Hello Relevant Skills and Experience please have a look at this link:- [url removed, login to view] Proposed Milestones Rp1555555 IDR - D

Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(10 Nhận xét)
5.7
Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(12 Nhận xét)
5.2
Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(8 Nhận xét)
3.7
Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
2.6