Đang Thực Hiện

project ini untuk maximize play

Project untuk maximize play, membuat aplikasi mobile untuk kantor

Kỹ năng: Android, Ionic Framework, iPhone, Mobile App Development

Xem thêm: record play project iphone, project buat web, project buat system, play project side scrolling, play sound xcode project, project buat website, play swf flash project, project play song, flash play flv project, play flv flash project

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) medan, Indonesia

Mã Dự Án: #14826150

Đã trao cho:

MaximizePlay

Terima kasih atas project nya Relevant Skills and Experience Terima kasih atas project nya Proposed Milestones Rp1000000 IDR - Terima kasih atas project nya Terima kasih atas project nya

Rp1000000 IDR trong 5 ngày
(6 Đánh Giá)
3.9

7 freelancer đang chào giá trung bình Rp1476190 cho công việc này

Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(32 Đánh Giá)
6.5
Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(34 Đánh Giá)
6.4
imagicaworld

Hello Relevant Skills and Experience please have a look at this link:- https://docs.google.com/document/d/1P2YbLbXQY9CaWn10vxUqR-baQmn7YTgGUGWI4z3DpyQ/edit Proposed Milestones Rp1555555 IDR - D

Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(10 Đánh Giá)
5.7
Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(12 Đánh Giá)
5.2
Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(8 Đánh Giá)
3.7
Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
2.6