Đã Đóng

Viết ứng dụng bằng React Native

Làm 1 ứng dụng bằng React Native dành cho hoạt động của nhóm

- Giao diện đơn giản : 6 màn hình

- Restful API kết nối với server đã có sẵn

- Xây dựng App bằng React Native, chạy được trên iOS và Android

- Show 1 vài ứng dụng đã làm với React Native

Hi vọng có thể hợp tác dài hạn cho dự án phát triển bền vững

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development, React.js

Xem nhiều hơn: vi?t bài, l c d a d p t t western union moneygram paypal escrow, các công ty thiết kế website, copywriter ở việt nam lương, xây d?ng web, vi?t website h? th?ng qu?n lý kho t?n kho xu?t kho, vi?t báo cáo, Ti?ng Vi?t, react native, ios android native apps, d?ch ti?ng anh, dich thuat , d??ng t?i, d t, complete woms native mobile app ios android versions, complete woms native mobile app (ios + android versions), b?t ??ng s?n, create native ios android, port native ios android, create native extension ios android

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hoang Mai, Ha Noi, Vietnam

ID dự án: #12564765

4 freelancer đang chào giá trung bình $598 cho công việc này

monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(58 Nhận xét)
8.0
mobiwebcode

Hi there - My name is Mansoor Shaikh. I’ve read brief and see that you’d like to build an mobile app. My team has 3 years experience developing mobile apps for iPhone and Android. I would approach your project Thêm

$726 USD trong 15 ngày
(18 Nhận xét)
5.9
cellsoft

hi, we have great expertise in iPhone and android apps and game development. we develop app for other mobile platforms and windows pc apps also. we have successfully developed many iPhone applications and delivered Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0