Đã Đóng

Sales and Marketing

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹24444 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(6 Nhận xét)
3.2
syedaniruddh

i can help you Relevant Skills and Experience iOS swift objective c 2.5 yers experience Proposed Milestones ₹5000 INR - first ₹5000 INR - second ₹5000 INR - third ₹6111 INR - end part

₹21111 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0