Đã Đóng

Sales and Marketing -- 2

7 freelancer đang chào giá trung bình $519 cho công việc này

$555 USD trong 10 ngày
(18 Đánh Giá)
6.4
$555 USD trong 10 ngày
(15 Đánh Giá)
6.0
$555 USD trong 10 ngày
(3 Đánh Giá)
4.3
$300 USD trong 10 ngày
(6 Đánh Giá)
4.5
$555 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
0.8
$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0