Làm server fivemzombie

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tui cần một coder làm dự án game gta zombie fivem biết về .lua file đã từng làm coder cho gta fivem

HTML5 Lua

ID dự án: #31061314

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Juanhercas04

Hello! I hope you are interested in my offer, I have been making servers in FiveM for more than two years, I have very exclusive scripts and maps. In not so many time I could make you a very good and exclusive server. Thêm

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0