Cần Sign apps IOS Enterprise Cho file IPA

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần người hỗ trợ Sign apps IOS Enterprise cho file IPA nặng ~1.5gb để có thể cài đặt app trên iphone.

iPad iPhone Mobile App Development Objective C Swift

ID dự án: #19098923

Về dự án

Dự án từ xa 4 năm trước đang mở