Đã Đóng

Cần người viết tools android , ios đơn giản

Mình cần viết một tools android dạng button nổi hiện tin nhắn từ web gửi về. inbox để lấy demo app

Kĩ năng: Mobile App Development, iOS Development, Android, JavaScript, Swift

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Viet Tri, Vietnam

ID dự án: #32087499

2 freelancer chào giá trung bình$131 cho công việc này

shoki123

Dear Sir, I am a native Android Developer having four years of experience and a bachelor degree in computer science i can do the job for you please let me know if you want to assign this project to me so we can discus Thêm

$150 USD trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
3.7
dobichngocact

Tôi chuyên viết các tool tự động click web trên android! Tôi chưa hiểu về tool bạn làm. Bạn gửi cho tôi demo tôi xem nào!

$111 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0