Đã Đóng

Phát triển di động

CTY tôi đã viết xong 1 phần mềm quản lý tiệm Nails chạy trên Android,iOS và Windows. Nay cần người viết thêm 1 phần nhỏ trong phần mềm đó,cụ thể như sau: Trên phần mềm đã có sẵn ô để khách hàng của tiệm Nails nhập sdt và email ,chúng tôi muốn bạn viết thêm 1 phần để sau khi khách hàng nhập sdt và email thì chủ tiệm sẽ biết được KH này có acc FB và Yelp ko ( tính năng giống pm Spokeo) Chỉ cần đơn giản xem KH có acc FB và yelp dựa trên email và sdt KH cung cấp thôi. Mời các bạn cho giá và thời gian hoàn thành. [Removed by admin] Hằng. Xin cám ơn

Kĩ năng: Android, iPhone, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #15187421

6 freelancer chào giá trung bình$1091 cho công việc này

zhandong0217

How are you today? I have checked your project description in carefully. I am sure i can do your project within your timeline and budget. I am a full time mobile developer with 5+ good experience I can start your Thêm

$1184 USD trong 20 ngày
(117 Nhận xét)
8.4
technorizen

Hello, I saw your job post and you need Android and iOS app for Nail Salon management software App ,and i have skills in coding similar app and i believe that i can do it for you perfectly. Relevant Skills and Experie Thêm

$1000 USD trong 20 ngày
(177 Nhận xét)
8.6
riteshjainindore

Hi there, I have 8+ years of experience in mobile app development. I am confident to do this job. 100% result guaranteed, high quality, security, expert development with professional source code. Relevant Skills and Thêm

$1250 USD trong 20 ngày
(41 Nhận xét)
7.0
appleearth039

Hello. I can do it in 10 days. Relevant Skills and Experience I have rich of experience in developing social media app such as whatsapp - Style, Tinder - Style. Proposed Milestones $1250 USD - we can negotiate. Plea Thêm

$1250 USD trong 20 ngày
(5 Nhận xét)
3.5
krishan725

A proposal has not yet been provided

$1111 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
4.1
avtar12

Hi, I have 3+ years of huge experience in UI designing as well as developing Apps (android + ios). I have already developed apps for different business sectors like a taxi, chat, dating, etc. Relevant Skills and Expe Thêm

$750 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0