Đã Đóng

Phát triển di động

9 freelancer chào giá trung bình$165 cho công việc này

jinzhenzhu8691

Hello, sir I read your project description carefully and understood your project idea mainly But, I have some questions related to your project development I hope long termrelationship with you , so i will provid Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(32 Nhận xét)
7.4
technorizen

Hello, I saw your job post and you need Android app for "Oder and Delivery Foods App "and i have skills in coding similar app and i believe that i can do it for you perfectly. Relevant Skills and Experience I have aro Thêm

$200 USD trong 3 ngày
(154 Nhận xét)
8.5
$155 USD trong 3 ngày
(79 Nhận xét)
7.4
shivanideveloper

Chào, Tôi đã được chỉ cần đi qua công việc của bạn gửi và yêu cầu dự án của bạn đặc điểm kỹ thuật và theo kinh nghiệm trước đây của tôi với. Tôi tin rằng tôi có động lực, năng lượng, và kiến thức để hoàn hảo cho côn Thêm

$110 USD trong 3 ngày
(19 Nhận xét)
6.1
mmdnow

Hi Mate, We are expert in iPhone & Android development, we worked on ecommerce,chatting,map feature,payment integration and social event app too, we build new and do changes in existing app as need. Relevant Skills an Thêm

$222 USD trong 5 ngày
(17 Nhận xét)
5.8
appmasteramlesh

Hi, I have read your job post and i am very much interested to develop a (Food Delivery app) for you I have already made this type of app so i am very much clear with the flow. Relevant Skills and Experience I am ver Thêm

$100 USD trong 3 ngày
(10 Nhận xét)
5.3
fullstackappcode

Xin chào, Tôi là một freelancer nghiêm túc làm việc với nhóm nhỏ của tôi. Tôi đã đi qua bài đăng của bạn và thực sự vui mừng thông báo cho bạn rằng chúng tôi có cùng chuyên môn và kinh nghiệm làm việ[login to view URL]úng tôi đều có Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(6 Nhận xét)
5.1
shaya1

Hi, Expertise for android app and games development In regards of your Job post, I would like to inform you that we have highly skilled resources for your development scope. I would be glad if I get chance to m Thêm

$231 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nguyencse

It's pleasure Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0