Đã Đóng

Phát triển di động

11 freelancer đang chào giá trung bình ₫16691919 cho công việc này

technorizen

Xin chào, Tôi có 6 năm kinh nghiệm về ứng dụng di động và các dịch vụ web phát triển Tôi đã trải qua các yêu cầu của dự án yêu cầu và theo kinh nghiệm trước đây của tôi với điều này tôi có khả năng để làm dự án này. Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(168 Nhận xét)
8.5
₫62222222 VND trong 11 ngày
(82 Nhận xét)
7.4
YouSheng

Kính gửi khách hàng, Tôi đã đọc bài đăng công việc của bạn và quan tâm đến dự án của bạn. Tôi đã tạo ra các ứng dụng iOS và Android chất lượng cao và chất lượng cao trong 6 năm sử dụng Swift, Objectiv-C, Java, Ionic2 Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(43 Nhận xét)
7.3
JiangYinJi23

Dear, Business Owner Thanks for your job posting I am very interested in your project and your project really caught my eyes. I am a mobile and web developer and have full experience for 5 years I believe that my Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(24 Nhận xét)
6.8
Julian29

Hey! As you need Mobile app developed for both Android and iOS platform where users can .. I HAVE SIMILAR DEVELOPMENT EXPERIENCED AND I CAN SHOW YOU DEMO OF. HAVING MORE THAN 6 YEARS OF EXPERIENCED IN PROGRAMMING Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(52 Nhận xét)
7.2
vantuanvn

Dear sir, I am Tuan Tran, I have 12 year in Software Industry with many running products. I have experience in web application with many large sites in PHP , nodejs, angularjs, react (js and native), Java enterprise Thêm

₫17777777 VND trong 10 ngày
(84 Nhận xét)
6.2
MobiApps21

xin chào Tôi đã đọc bài đăng công việc của bạn và tôi rất quan tâm đến việc phát triển "ứng dụng Trò chuyện" cho bạn vì tôi đã thực hiện một dự án tương tự vì vậy tôi rất rõ ràng với dòng chảy. Tôi có 6 năm kinh Thêm

₫7777777 VND trong 10 ngày
(17 Nhận xét)
6.0
shivanideveloper

Hello, I am a serious freelancer and i really would like to work on your project. I will create the responsive mobile website with iOS apps with back-end panel. I have worked on the similar taxi booking app, carpoolin Thêm

₫7500000 VND trong 10 ngày
(19 Nhận xét)
6.1
fhwszsqnlv

Hope you are doing great! I’ve carefully gone through your job post. I have more then 5 years experience in app & website development.I am very much interested in your project with all of your requirements. For Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(22 Nhận xét)
5.7
appmasteramlesh

Xin chào, Tôi đã xem bài đăng của bạn và hiểu rằng bạn cần một ứng dụng Android.Tôi sẽ bắt đầu từ đầu và di chuyển từng bước theo nhu cầu của bạn. Như tôi đã có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển web và ứn Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(11 Nhận xét)
5.4
₫16666666 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0