Đã Đóng

Phát triển di động

15 freelancer đang chào giá trung bình ₫11252222 cho công việc này

Sunxiyong0116

Dear client. How are you? I saw your post and hope to work with you. I have good experiences in android, iphone for 6+ years and mainly work with java in android studio, swift, objective-c in xcode. Also have good sk Thêm

₫10000000 VND trong 30 ngày
(49 Nhận xét)
7.0
Julian29

Xin chào, Tôi có sẵn toàn thời gian cho công việc. Tôi có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Android, và tìm cách để bắt đầu làm việc với bạn về dự án của bạn BƯỚC BƯỚC BƯỚC THÊM tôi đã có kinh nghiệm với Android Stud Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(41 Nhận xét)
7.0
MobiApps21

Xin chào, Hy vọng tất cả tốt ở cuối của bạn! Tôi muốn viết một phần trong quá trình tuyển dụng của bạn. Tôi đang viết đơn xin việc này vì tôi là chuyên gia trong ANDROID APPLICATION giống như "lebguide" và giá cao Thêm

₫5500000 VND trong 5 ngày
(17 Nhận xét)
6.0
ctinfotech1

Hi, Surely, we will provide a complete solution for the Android app development right from design to deployment and support. We have developed many apps in past and have server various industries like, - health s Thêm

₫12050000 VND trong 10 ngày
(19 Nhận xét)
5.9
appmasteramlesh

xin chào Tôi là một nhà phát triển có kinh nghiệm và tôi là người bản xứ và tôi đảm bảo rằng tôi sẽ trả lời đầy đủ về dự án của bạn. Tôi có tầm nhìn thực sự và mong muốn cho cơ hội, tôi đang tìm kiếm một mối quan hệ Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(9 Nhận xét)
5.3
zhangguimin0604

IF YOU DON'T HIRE ME, YOU WILL REGRET ME FOREVER. I HAVE FULL EXPERIENCE OF DEVELOPING THE PROJECT SIMILAR TO YOURS. Hi there! Really do you crave for completing your project? Don't worry! I have read your project d Thêm

₫8899999 VND trong 10 ngày
(12 Nhận xét)
5.4
suniljoshi151

Hello, Hope you are doing good. I am skilled in developing Android, iPhone, and Ipad apps. My skills includes IOS and Android app, Hybrid & native app, Objective-C, Swift, XCode ,iPhone SDK, Cocos2D,OpenGL ES, Ko Thêm

₫14166666 VND trong 10 ngày
(13 Nhận xét)
5.6
indiasofttel

Chào, Tôi có kinh nghiệm tốt trong phát triển ứng dụng Android và tôi là chuyên gia tích hợp REST API. Tôi đã làm việc trên nhiều tích hợp SDK / API của bên thứ ba trong ứng dụng Android. Ngoài ra tôi tốt trong Fireba Thêm

₫9722222 VND trong 10 ngày
(20 Nhận xét)
4.8
MetaoriginLab

We are a team of Mobile Application Developers having expertise with Android/iOS and few of HYBRID Technologies like Xamarin and React Native. The Team has got extensive experience with Mobile App Development and Enha Thêm

₫15277777 VND trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
4.2
Developerdeepika

Tôn trọng Sir / Ma'am Ngày tốt tôi đã đọc mô tả của bạn mà tôi và nhóm m có thể thực hiện nhiệm vụ của bạn theo cách tốt nhất. chúng tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. chúng tôi là chuyên gia tron Thêm

₫5500000 VND trong 10 ngày
(8 Nhận xét)
3.9
Mobileappsoln

Hello, I have read your requirements details carefully and I have interest to work on your project. As i have see you are looking for mobile application. I am Web and mobile application developer having more t Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
4.3
DnyaneshwerK24

We can start immediately, Hi, My name is Namrata... I’ve read your brief that you need and can see that you’d like to build an Android app. We have 5years of experience in mobile application Here are some exam Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
1.3
₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
aitindia

Hi, Greetings from Aravind Info Tech! “We are perfect in what we do and what our clients want us to do”. I am happy to place my proposal for your requirement to Design and Build an Android [login to view URL] A Thêm

₫16000000 VND trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ebizworld1

Xin chào Tôi là 1 nhà phát triển android ở VIệt nam rất vui được hợp tác [login to view URL]

₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0