Phát triển app Mobile ReactNative

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần tìm freelancer phát triển app mobile sử dụng ReactNative

Có biết sử dụng streaming service Jitsi.

Project base đã có, cần phát triển thêm function và fix bug.

Mobile App Development React Native

ID dự án: #28476247

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

7 freelancer chào giá trung bình$891 cho công việc này

pinfytech

Xin chào, Tôi đã thấy tin tuyển dụng của bạn để nâng cấp / sửa đổi ứng dụng dựa trên tính năng Gọi điện video bằng Jitsi. Chúng tôi có thể thảo luận và bắt tay vào thực hiện dự án của bạn. Vui lòng chia sẻ với tôi mã Thêm

$800 USD trong 21 ngày
(20 Nhận xét)
5.6
ITGAMESOL

Xin chào, tôi đã xem qua bài đăng dự án của bạn rằng bạn cần một Ứng dụng React Native MOBILE với dịch vụ phát trực tuyến Jitsi, Nơi Dự án đã tồn tại, cần phát triển thêm các chức năng và sửa lỗi. Tôi có thể xây dựng d Thêm

$750 USD trong 14 ngày
(12 Nhận xét)
5.4
machineexpert

Hi, I am a full-stack web/Mobile developer, having 5 years of experience in React Native. I can assure that we are on the same pages from the word go as I have worked on projects in the past. And, therefore I can easil Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0