Đã Đóng

Phát triển app Mobile ReactNative

Cần tìm freelancer phát triển app mobile sử dụng ReactNative

Có biết sử dụng streaming service Jitsi.

Project base đã có, cần phát triển thêm function và fix bug.

Kĩ năng: Mobile App Development, React Native

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #28476247

7 freelancer chào giá trung bình$891 cho công việc này

AlphawizzTech

Hello, As per your project requirements, you want to develop an mobile application. We are Alphawizz Technologies, a Software Solutions & Services Company of 40+ in-house developers & designers specializing in Applic Thêm

$1000 USD trong 20 ngày
(14 Nhận xét)
5.8
ranganathp

Hi, I am a GURU in JITSI CUSTOMIZED IMPLEMENTATIONS since last 5 years and a fullstack expert and a software architect with 20 years experience; I can help you on this requirement; lets discuss and take it forward; yo Thêm

$1125 USD trong 7 ngày
(27 Nhận xét)
5.5
sapotacorp

Hello sir, We are highly interested to work for you. My latest JS projects are: jebly([login to view URL] [login to view URL] [login to view URL]), One of biggest bank in Vietnam: [login to view URL] Thêm

$813 USD trong 13 ngày
(9 Nhận xét)
4.6
pinfytech

Xin chào, Tôi đã thấy tin tuyển dụng của bạn để nâng cấp / sửa đổi ứng dụng dựa trên tính năng Gọi điện video bằng Jitsi. Chúng tôi có thể thảo luận và bắt tay vào thực hiện dự án của bạn. Vui lòng chia sẻ với tôi mã Thêm

$800 USD trong 21 ngày
(20 Nhận xét)
5.6
ITGAMESOL

Xin chào, tôi đã xem qua bài đăng dự án của bạn rằng bạn cần một Ứng dụng React Native MOBILE với dịch vụ phát trực tuyến Jitsi, Nơi Dự án đã tồn tại, cần phát triển thêm các chức năng và sửa lỗi. Tôi có thể xây dựng d Thêm

$750 USD trong 14 ngày
(12 Nhận xét)
5.4
(3 Nhận xét)
3.7
machineexpert

Hi, I am a full-stack web/Mobile developer, having 5 years of experience in React Native. I can assure that we are on the same pages from the word go as I have worked on projects in the past. And, therefore I can easil Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0