Đã hoàn thành

Phát triển ứng dụng đọc tài liệu trên iOS

Phát triển ứng dụng trên nền tảng iOS giống như [login to view URL]

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tamco.cats&hl=en, https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje9pCu16vTAhUKIVAKHc3SAMcQFggwMAI&u, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deliveroo.orderapp&hl=en, Thất Tình (MV Thái Đầy Cảm Động) - Trịnh Đình Quang, https www google com eg url sa t&rct j&q &esrc s&source web&cd 1&cad rja&uact 8&ved 0ahukewin2 t0ycfmahxhpbokhy8gdcwqfggdmaa&url, https play google com store apps developer id telefoni ahla&hl en, https developers google com webmasters mobile sites get started hire developer hl de de&utm_source mft&utm_medium incoming link&, https developers google com web fundamentals design and ui media video accessibility matters hl it aggiungere lelhf emento di tr, https accounts google com servicelogin service blogger&hl pt_br&passive 1209600&continue https www blogger com home identifier, https accounts google com servicelogin service blogger&hl pt_br&passive 1209600&continue https www blogger com home, https accounts google com servicelogin service blogger&hl en&passive 1209600&continue https www blogger com home, https accounts google com servicelogin service blogger&hl ar&passive 1209600&continue https www blogger com home, https translate google com gh m hl en&sl en&tl fr&ie utf 8&prev m&q hello friend please i need your help, https accounts google com servicelogin service blogger&hl ar&passive 1209600&continue https www blogger com home identifier, https://playgooglecom/store/apps/details?id=comsygicaura&hl=en

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Ha noi, Vietnam

ID dự án: #15764754

Được trao cho:

webarox

Dear hiring manager , I am very much clear about the scope of the job . I am experienced app developer and i have 6 years experience in android and ios apps . I am absolutely sure that I can provide you similar w Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
2.6

13 freelancer chào giá trung bình₫3448718 cho công việc này

Wangxianming

Professional mobile developer is here. I am top 10 mobile developer on Freelancer.com. I checked your reference and I am very interested. Please contact me with details. Thanks Relevant Skills and Experience iPhone, M Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(84 Nhận xét)
8.2
technorizen

Hello, I have 6 years of experienced on mobile application and development web services I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this I am capable to do this Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(164 Nhận xét)
8.5
jinzhenzhu8691

I am a mobile developer by profession and expert. I have developed many apps for 10+ years and uploaded it on app store and play store and so have the rich experience in this area. I have developed social networking, Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(33 Nhận xét)
7.4
yashtechsolution

Hello, I have viewed your requirements and found our self the most appropriate for the project Please share all the requirement details across to me So i can go through it and start working on it. I am having Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(82 Nhận xét)
7.5
AppDuniya

Hello The C programming app you have mentioned here will require a pre-established backend with the programmes and content. On search, a user will be able to learn and run the programs. Relevant Skills and Experience Thêm

₫3500000 VND trong 15 ngày
(26 Nhận xét)
7.3
Julian29

Hello, I am available full time for work. I am experienced iPhone and website developer and i am looking to start working with you on your project STEP BY STEP FURTHER i have experienced with XCODE PROGRAMMING and Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(51 Nhận xét)
7.2
shivanideveloper

Chào Theo nhu cầu của bạn, tôi sẽ phát triển ứng dụng của bạn như ứng dụng tham khảo của bạn C PROGRAMMING cùng với các tính năng giống nhau. Tôi vui mừng khi nói rằng tôi đã phát triển ứng dụng tương tự trước Tôi Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(19 Nhận xét)
6.3
MobiApps21

Hello, I am full time available for your work. I read your description and understood well that you need a app. I am ready to design and develop the same for you. I have 5+ years experience in all areas of dev Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(17 Nhận xét)
6.0
ozvidtech

Dear Sir/ Mam, I have checked your attachment and understand your requirements and can definitely provide you C programming app . We have done 350+ app. Please check our sample site; [login to view URL] Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(7 Nhận xét)
5.3
fullstackappcode

Xin chào, Tôi là một freelancer nghiêm túc làm việc với nhóm nhỏ của tôi. Tôi đã đi qua bài đăng của bạn và thực sự vui mừng thông báo cho bạn rằng chúng tôi có cùng chuyên môn và kinh nghiệm làm việ[login to view URL]úng tôi đều Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(7 Nhận xét)
5.1
pinesucceed01

Hi, I can develop such kind of mobile application. Please come on chat. Relevant Skills and Experience iPhone, Mobile application Proposed Milestones ₫3444444 VND - Will Discuss

₫3444444 VND trong 3 ngày
(21 Nhận xét)
4.6
STPLSRM

Hello, It will be my pleasure in assisting to develop your C Programming iOS app as per your need. I am 8+ year experienced in Web and App Development (Native & Hybrid),and Designing. Relevant Skills and Experience Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0