Đã Đóng

Cần làm update & localization cho mobile app trên iOS và Android (mHealth app)

We have a mobile app package (iOS, Android) and an integrated website, currently being used for the USA market; We need to find mobile developers who are able to program on Objective C (iOS) and Java (Android) to edit this mobile app package according to the new interface for Vietnamese customers from the current source code and integrate with the API.

Scope of work (for both iOS & Android app packages) includes:

1. Add a new function that allows users to answer health questions, and hide certain existing unused functions.

2. Update the payment system design: Add a subscription payment model, and replace the payment gateway for use in the Vietnam market

3. Localization: Convert languages from English to Vietnamese

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi ã có 1 gói mobile app (iOS, Android) và website ng b, hin ti ang c s dng cho th trng USA; Chúng tôi cn kim ngi có kh nng lp trình trên Objective C (iOS) và Java (Android) chnh sa gói mobile app này theo giao din mi cho khách hành Vietnam t source code hin ti và ng b vi bên API.

Scope of work (cho c gói 2 iOS & Android app) bao gm:

1. Add thêm 1 chc nng mi mobile app cho phép user tr li câu hi sc khe, và làm n các chc nng không s dng.

2. Update thit k h thng thanh toán: Add thêm mô hình thanh toán subscription, và thay payment gateway dùng cho th trng VN

3. Localization: Dch ngôn ng t ting Anh sang ting Vit

Kĩ năng: Android, iPhone, Java, Mobile App Development, Objective C

Về khách hàng:
( 3 nhận xét ) Surprise, United States

ID dự án: #19882406

20 freelancer chào giá trung bình$2213 cho công việc này

sphinxsolution

Hello, After carefully reading your project description, we are writing to you as we are very confident to fulfill your requirement which is to build an iOS and Android based mobile application. We are Sphinx sol Thêm

$2500 USD trong 30 ngày
(88 Nhận xét)
8.6
wuyong2020

Hi, Hope you are doing well! I am mobile expert and have experienced a lot with Android & iPhone app development. This project is very interesting for me and perfect fit with my skills. I am available now and can start Thêm

$2500 USD trong 7 ngày
(75 Nhận xét)
7.8
gahisharma

Dear Client,Hope you doing well. I have gone through your requirement and as per my previous work experience i am ready to start work immediately on your project. yes i am very much expertise with HTML, CMS, Jqurry , Thêm

$1500 USD trong 70 ngày
(68 Nhận xét)
8.1
technorizen

Hello , English to Vietnamese I have seen your requirment and I have ready app like mHealth App I have developed it with backed I will show you full apk and admin panel to test, I ill make android ios Thêm

$2500 USD trong 30 ngày
(211 Nhận xét)
8.7
yashtechsolution

Xin chào, Tôi đã ném tất cả các chi tiết và hiểu nhu cầu dự án của bạn. Tôi có thể thiết kế và phát triển dự án của bạn với đầy đủ tính năng và chức năng như bạn cần. Tôi đã kiểm tra tất cả các bài viết và chi tiết d Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(113 Nhận xét)
7.7
hjr122413

Hello, I just read your project "Cần làm update & localization cho mobile app trên iOS và Android (mHealth app)" and I am interested in this project. I have ever developed number of projects so far and I can provide Thêm

$1567 USD trong 7 ngày
(78 Nhận xét)
7.4
YouSheng

Hi, I’m expert in both mobile app and web development with 8+ years of experiences. Followings are my expertise and experiences. - iOS ( Swift / Objective-C ), Android ( Java ) - Cross Platform ( Xamarin, React Native Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(48 Nhận xét)
7.7
Julian29

Xin chào, Tôi có loại kinh nghiệm làm việc tương tự cho dự án của bạn vì vậy, vui lòng kiểm tra liên kết đã cho của tôi: PORTFOLIO: [login to view URL] htt Thêm

$2000 USD trong 30 ngày
(82 Nhận xét)
7.5
r4rony

Hello, Greetings! WORK SAMPLES: -- [login to view URL] -- [login to view URL];mt=8 -- https://itunes.apple.c Thêm

$1500 USD trong 30 ngày
(20 Nhận xét)
7.0
technorizensoft

Xin chào, 2 ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng việt Tôi có 6 năm kinh nghiệm về ứng dụng di động (Android + iphone / ipad) và ứng dụng với các dịch vụ web phát triển nơi quản trị viên có thể quản lý ứng dụng từ phụ trợ ,. Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(19 Nhận xét)
6.3
KashirinA

⭐⭐⭐⭐ i am Full stack developer. ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. * 6+ years experience in web and mobile app development. If y Thêm

$2500 USD trong 30 ngày
(10 Nhận xét)
6.2
grigorywazin

Hi, I am a SENIOR mobile developer who has strong skills in iOS/android native/hybrid(Swift/Objective-C, Java, React Native). For last 9+ years, I’ve developed 70+ mobile apps . Also I have rich experience in back Thêm

$2000 USD trong 30 ngày
(33 Nhận xét)
6.2
Mobiquick

Hello, I saw that you want mHealth ap i will develop it for you.. I am experienced developer and i can work closely on your idea. I am honest and dedicated developer. We can talk in details about your proejct plan and Thêm

$2500 USD trong 30 ngày
(20 Nhận xét)
6.3
Aloshya

Mobile app development expert here. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Thêm

$2500 USD trong 30 ngày
(5 Nhận xét)
5.4
BlackEagle86

Hi, How are you? Hope you are going well! I checked your project carefully, so that i feel very confident in your project because I am talented web and mobile app developer with 6 years experiences. If you give me all Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(20 Nhận xét)
5.1
letsstartcoding

I am expert android , ios, react native , laravel, ci, cake php and php. Ready to start work from now .......................

$2500 USD trong 20 ngày
(27 Nhận xét)
5.3
Topman123

[login to view URL] Bạn làm thế nào Cảm ơn bạn đã đăng công việc của bạn. Tôi đọc dự án của bạn rất cẩn thận. Tôi là nhà phát triển stack đầy đủ như Reac -igen (iOS, andro Thêm

$2500 USD trong 30 ngày
(5 Nhận xét)
4.2
bizdigitalbrain

I develop iOS, Android Mobile Apps My resume: [login to view URL] food: [login to view URL] [login to view URL] Thêm

$3175 USD trong 8 ngày
(3 Nhận xét)
4.3
soliddevteam

Hi client, we are the Viet Nam software engineer team with many years of experience. We are very strong with mobile apps and freelance projects. We have full-stack developer to help you build, develop, deploy, testing Thêm

$2777 USD trong 14 ngày
(1 Nhận xét)
3.8
brightstar928

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Hi I read your job description carefully and I can do your job perfectly. I have developed many websites So I can know what you mean and I am ready for you now. If you hire me, I will finish your job A Thêm

$1500 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
3.5