Đã Hủy

Visual Studio With Xamarin- bulid

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹389/giờ cho công việc này

masterlancer999

https://play.google.com/store/apps/details?id=jo.jocar&hl=en https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xamarin.ITPalooza https://play.google.com/store/apps/details?id=org.railwaymen.posbistro https://play.go Thêm

₹277 INR / giờ
(29 Đánh Giá)
6.4
₹500 INR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0