Write an Android application

Đã Đóng Đã đăng vào Nov 26, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

- Chịu trách nhiệm phát triển game trên Android theo nội dung, kế hoạch và chất lượng đề ra

- Chịu trách nhiệm kiểm thử lần 1 (unit testing) và hỗ trợ kiểm thử người dùng đầu cuối (UAT)

Yêu cầu:

• Biết giao tiếp bằng tiếng Anh

• Thành thạo các ngôn ngữ và công cụ phát triển ứng dụng cho Android

• Hiểu rõ và dễ dàng lập trình tương tác với server, lấy dữ liệu, lưu vào database, xử lý thông tin, hiển thị hình ảnh, hiển thị bản đồ, định vị GPS.

• Nhanh nhẹn, sáng tạo, đam mê công việc và có quyết tâm cao để đạt được mục tiêu

• Có tính kỷ luật cao, dễ dàng làm việc một mình hoặc theo nhóm

• Có thể làm việc tại văn phòng hoặc làm việc từ xa

Android Mobile App Development

ID dự án: #8981063

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $1184 cho công việc này

vitalpeak

A proposal has not yet been provided

$1184 USD trong 28 ngày
(6 Nhận xét)
4.2