Đã Đóng

Write an Android application

- Chịu trách nhiệm phát triển game trên Android theo nội dung, kế hoạch và chất lượng đề ra

- Chịu trách nhiệm kiểm thử lần 1 (unit testing) và hỗ trợ kiểm thử người dùng đầu cuối (UAT)

Yêu cầu:

• Biết giao tiếp bằng tiếng Anh

• Thành thạo các ngôn ngữ và công cụ phát triển ứng dụng cho Android

• Hiểu rõ và dễ dàng lập trình tương tác với server, lấy dữ liệu, lưu vào database, xử lý thông tin, hiển thị hình ảnh, hiển thị bản đồ, định vị GPS.

• Nhanh nhẹn, sáng tạo, đam mê công việc và có quyết tâm cao để đạt được mục tiêu

• Có tính kỷ luật cao, dễ dàng làm việc một mình hoặc theo nhóm

• Có thể làm việc tại văn phòng hoặc làm việc từ xa

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: x ho, testing gps android, dung dung, android unit testing, write toolbar application android, webex application android, soundboard application android, database application android, application android sip voip, start camera application android, simple database application android, porting iphone application android, windows form application read write text, timer application android

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #8981063

1 freelancer đang chào giá trung bình $1184 cho công việc này

vitalpeak

A proposal has not yet been provided

$1184 USD trong 28 ngày
(6 Nhận xét)
4.2