Đã Hủy

Write a Blackberry application - testing

I want to know what happens when I post a project

Kỹ năng: Blackberry, Mobile App Development

Xem thêm: design web want know, blackberry application testing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #14899397

3 freelancer đang chào giá trung bình £3963 cho công việc này

imagicaworld

Hello Relevant Skills and Experience please have a look at our portfolio link:- https://docs.google.com/document/d/1P2YbLbXQY9CaWn10vxUqR-baQmn7YTgGUGWI4z3DpyQ/edit Proposed Milestones £3000 GBP - D

£3000 GBP trong 30 ngày
(9 Đánh Giá)
5.7
£4444 GBP trong 30 ngày
(9 Đánh Giá)
3.7
£4444 GBP trong 30 ngày
(5 Đánh Giá)
2.8