Đã hoàn thành

Write Good Web game development in Unityy

Được trao cho:

$100 USD trong 7 ngày
(2 Đánh Giá)
2.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $141 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(32 Nhận xét)
6.4
jinzhenzhu8691

Dear sir, I can de perfect your game. I use Unity-3d, Cocos-2d and Cocos-2dx For design, I use Maya. The design is very important in developing game. I can 3D, 2D design, character design, animation design. If yo Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
4.3
$155 USD trong 3 ngày
(7 Nhận xét)
3.6