Đang Thực Hiện

Modify Wordpress Comment Settings

All Comments made by Guests should be moderated, Comments made by registered Users should be instantly published!

Kỹ năng: PHP, WordPress

Xem thêm: modify wordpress, wordpress registered users, moderated comments, wordpress comment, wordpress modify links, wordpress modify excerpt, wordpress modify widget, wordpress modify widgets, wordpress modify

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Erlensee, Germany

Mã Dự Án: #1666731

Đã trao cho:

lightcresent

Hired by the Employer

€80 EUR trong 3 ngày
(580 Đánh Giá)
9.1