Đã hoàn thành

Modx website modifucation.

Được trao cho:

jollymi

Please check details for PM

$40 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

nkhuynh

Hey, i'm ready to install the Modx open source. I'm similar with this. Check PMB please!

$30 USD trong 0 ngày
(111 Nhận xét)
6.2
shambhal

hi there Please check inbox Regards Shambhal

$30 USD trong 1 ngày
(78 Nhận xét)
5.9
nilangasilva

hi, shall we start this easy project?

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0