Đang Thực Hiện

Modx website modifucation.

The client website is built in Modx and need to tweak header. very simple job.

my budget is $30 max.

Thanks

Kỹ năng: HTML, MODx

Xem thêm: modifucation, suhanasoftech, html tweak, tweak website, html modx, header max, simple modx website, built max, modx website, modx job, tweak html website, website need built, website redesign project budget, budget max, website baker job, client website, website maintenance job description

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Giridih, India

Mã Dự Án: #1059192

Đã trao cho:

jollymi

Please check details for PM

$40 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

nkhuynh

Hey, i'm ready to install the Modx open source. I'm similar with this. Check PMB please!

$30 USD trong 0 ngày
(111 Đánh Giá)
6.2
shambhal

hi there Please check inbox Regards Shambhal

$30 USD trong 1 ngày
(78 Đánh Giá)
5.9
nilangasilva

hi, shall we start this easy project?

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0