Find Jobs
Hire Freelancers

Enhance Monday.com with SCRUM/CRM/ Deal Flow

$30-250 USD

Đã đóng
Đã đăng vào 2 tháng trước

$30-250 USD

Thanh toán khi bàn giao
I'm seeking a highly-skilled freelancer to revolutionize our use of [login to view URL], integrating existing SCRUM and CRM features to optimize our sales processes. We aim to leverage [login to view URL]’s capabilities to not only streamline our sales pipeline but also enhance task management and team collaboration. Our team, comprising 6-10 members, requires a setup that links our CRM directly to our Deal Flow and builds dynamic overviews from our current boards for an at-a-glance understanding of our progress and workflows. **Key Requirements:** - **Task Management Integration:** Efficiently incorporate SCRUM methodologies for task tracking and management. - **Sales Pipeline Tracking:** Utilize CRM features to keep tabs on our sales pipeline, ensuring a smooth transition between stages and a clear overview of our progress. - **CRM to Deal Flow Linkage:** Seamlessly link our CRM system to our Deal Flow within [login to view URL] to enhance visibility and tracking of customer interactions and progress. - **Building Overviews:** Create intuitive and informative overviews from current boards to provide real-time insights into team tasks, deadlines, and sales metrics. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in [login to view URL], with extensive experience in implementing SCRUM and CRM functionalities. - Strong understanding of sales processes and pipeline management. - Ability to effectively collaborate with a mid-sized team to understand needs and translate them into actionable [login to view URL] configurations. - Experience in customizing [login to view URL] dashboards and reports to track project and sales performance. By integrating these features, we hope to achieve a more streamlined, efficient, and collaborative workflow, enhancing our team’s productivity and our overall sales performance.
Mã dự án: 37793322

Về dự án

6 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 26 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của DENMARK
Kongens Lyngby, Denmark
0,0
0
Thành viên từ thg 2 21, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.