Đang Thực Hiện

5 More Articles

As discussed by message, it entails writing 5 more articles in the same style as before.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết sách, eBooks, Nghiên cứu

Xem thêm: submitting anime style writing, graphic novel style writing, style writing movie reviews

Về Bên Thuê:
( 58 nhận xét ) Beirut, Lebanon

Mã Dự Án: #4549200

Đã trao cho:

WriterSheila

Hired by the Employer

$34 USD trong 4 ngày
(12 Đánh Giá)
3.7