Đã Đóng

Move and assemble some office workstations

We have some filing cabinet to be relocated and some workstations to be moved and reassembled.

Kỹ năng: Di chuyển

Địa điểm: Canada

Xem thêm: office filing, target filing cabinet, small filing cabinet target, legal office filing system, office move, microsoft access filing cabinet, access office filing system, access filing cabinet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Canada

Mã Dự Án: #14795488